[0]
- kupi.dp.ua : HDMI 1/8 \DT-7018 Dtech
  
   01. TB
      
      
      
      
      
      
       / CAM
      
      
       4
       HD ( 40$ )
       HD ( 40$ )
   02. TB
      
      
       2
       -2
   03. . IPTV. .
      
      
      
   04. WIFI
       WIFI
       WIFI
   05.
       , -
       ,
       , , , ,
       , PON
   06.
   07.
       50 Om
      
       ,
      
   08.
   09. , ,
   10.
   11. , ,
  12. HDMI , , ,
   13. : DAHUA
       AHD. TVI. CVI.
       IP
   14. : HIKVISION
       AHD. TVI. CVI.
       IP
   15. : TyTo
       AHD. TVI. CVI.
       IP
   16. : ATIS
       AHD. TVI. CVI.
   17. : PoE
       17.1. 2- kV
       17.2. 6- kV
       17.3.
   18. :
       18.1
       18.2
       18.3
       18.4 DC-DC
       18.5
   19. :
       19.1
       19.2
       19.3
   20.
       20.1
       20.2
       20.3
       20.4
   21.
       21.1 ,
       21.2 ,
       21.3
       21.4
   22.
       22.1
       22.2
       22.3
       22.4
       22.5 ,
   23. : AJAX
       23.1
       23.2
       23.3
   24. : SATEL
       24.1
       24.2
       24.3
       24.4
       24.5
       24.6
       24.7 ,
   25. :
       25.1
       25.2
       25.3
       25.4
       25.5
       25.6
   26. , ,, POE
   27.
   28.
   29.
   30.
   31.
   32.
       /SAT/FM
      
   33.
   34. ,
   34. ,

HDMI 1/8 \DT-7018 Dtech

:1852 .
HDMI 1x8 (1 8 ) HDTV , , , . , , DVD, TV . HDMI "HDMI IN", "HDMI OUT" HDMI . HDMI 15, , . , HDTV 30 .
:
" FullHD (1080p), 4K 2K
" 3D
" DTS-HD/Dolby trueHD/LPCM7.1 / DTS/Dolby AC3 / DSD/HD (HBR)
"

HDMI VGA Dtech. . WT8610PDATIX TAP 3-20DATIX TAP 2-20DATIX TAP 1-18HD uClan Denys H. 265 (CA, 2USB, LAN, DD)TV+FM(10)/


QRCode
Session:1 Copyright kupi.dp.ua .2014 - DVB-T2 , , , , , , , , , , full hd , , : , , (), , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , (), (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , , , (), , -, , - (), -, , , , , , , (), (), , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , (), , , , , -, , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), (), (), , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , (), (), , , , , , , , (), , , , , , , , , (), -, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ٸ, , , , , , ().